Generální dodávka staveb

Realizujeme objemné zakázky pro soukromé investory, ale také státní a veřejné zakázky.

Oblast generálních dodávek staveb je těžištěm naší práce v segmentu pozemního stavitelství. Našim zákazníkům vždy nabízíme osobní přístup a nadstandardní kvalitu prováděných prací. Dosažení nejvyšší kvality je možno právě tehdy, pokud dodáváme celé dílo sami jako generální dodavatel. Pouze v těchto případech můžeme garantovat stoprocentně odvedenou práci.

Každé realizaci stavební zakázky nejprve předchází konkrétní domluva s investorem, kdy je přesně stanoveno, co všechno naše firma zajistí. Generální dodávka stavby může zahrnovat zpracování veškeré projektové dokumentace, vyřízení stavebního ohlášení a všech potřebných povolení, inženýrskou činnost, zajištění kolaudace atd. Generální dodávka stavby se týká různých typů staveb.

Zaměřujeme se na realizaci generálních dodávek staveb ve všech oblastech pozemního stavitelství. Jedná se zejména o výstavbu areálů pro průmyslovou výrobu, skladových areálů, či administrativních budov a obchodních center. V oblastech veřejného sektoru se jedná o výstavbu škol, specializovaných staveb pro zdravotnictví či vědu a výzkum s nadstandardními nároky na výslednou kvalitu a přesnost. Zabýváme se rovněž výstavbou bytových a rodinných domů a staveb občanské vybavenosti, jako například domy s pečovatelskou službou pro seniory.

Stavby pro bydlení

Stavby občanské vybavenosti:

Průmyslové a zemědělské stavby

Nízkoenergetické domy

Pasivní a nulové domy

Pasivní i nulový dům nepotřebují klasickou topnou soustavu, vystačí si po většinu roku s tepelnými zisky od spotřebičů, osob, slunečního záření apod. Důvodem je použití známých konstrukčních postupů a technologií. Mezi základní znaky obou variant domů patří:

Tyto vlastnosti zajišťují dosažení výsledné úspory energií a nákladů efektivně a za přijatelné investiční náklady. Poloha domu je důležitá při využití solárních zisků. Stejně jako u nízkoenergetického domu je důležité, aby prosklené části domu směřovaly k jihu a nebyly zastíněny lesem nebo okolní zástavbou. Tvar domu by měl být kompaktní bez zbytečných výčnělků. Jednoduchost je i výhodná pro eliminaci tepelných mostů a tepelných vazeb, přes které uniká z domu teplo. Proto je třeba věnovat velkou pozornost při konstrukčním řešení a dbát na dodržování technologických postupů při stavbě.Uvažujete o stavbě domu?

Zpracujeme Vám kalkulaci na míru a odpovíme na veškeré vaše dotazy ohledně stavby a údržby. Máme za sebou již několik realizací těchto typů staveb. Jsme Vám plně k dispozici.

Ve všech těchto a mnohých dalších oblastech jsme v uplynulých letech získali bohaté zkušenosti, ze kterých čerpáme při realizaci každého nového projektu.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY
A ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Stavební firma CONSTRUCT CENTRUM se sídlem v Sepekově Zajišťuje a realizujeme veškeré stavební činnosti zahrnující kompletní výstavby, ale i rekonstrukce. Od vytvoření projektu až po samotnou realizaci či s ní spojenou inženýrskou činností. Vyšli jsme z kolektivu zkušených technických pracovníků.

Víme co děláme a kam směřujeme.